ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Εισαγωγή

Αντιμετωπίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με ευθύνη και πιστεύουμε ότι τα δεδομένα σας πρέπει να συλλέγονται και να επεξεργάζονται μόνο όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Γι’ αυτό, ο ιστότοπος www.nballian.gr έχει σχεδιαστεί με τα κατάλληλα επιχειρησιακά και εσωτερικά συστήματα και συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία δεδομένων (Κανονισμός 679/2016 ΕΕ – GDPR).

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου θέτει τις βάσεις υπό τις οποίες ο επιτηδευματίας – ατομική επιχείρηση Νικηφόρος Μπαλλιάν (στο εξής, επιχείρηση), συλλέγει, χρησιμοποιεί, κοινοποιεί ή με άλλο τρόπο επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα. Η επιχείρηση μας, στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών της, διατηρεί και διαχειρίζεται επιπλέον τον ιστότοπο www.nballian.gr, ο οποίος επιτελεί μονάχα ενημερωτικό χαρακτήρα.

Με την παρούσα Πολιτική απορρήτου, στόχο έχουμε να σας διευκολύνουμε να κατανοήσετε ποια στοιχεία συλλέγουμε, καθώς και γιατί τα συλλέγουμε. Επίσης, έχουμε λάβει μέτρα για τη βελτίωση του Ελέγχου ρυθμίσεων απορρήτου και άλλων στοιχείων ελέγχου που παρέχουμε για τη διασφάλιση των δεδομένων σας και την προστασία του απορρήτου σας. Τίποτα δεν αλλάζει σχετικά με τις ρυθμίσεις σας ή τον τρόπο επεξεργασίας των στοιχείων σας.

Αντιθέτως, βελτιώσαμε τον τρόπο με τον οποίο περιγράφουμε τις πρακτικές μας και τον τρόπο που επεξηγούμε τις επιλογές που έχετε για την επικαιροποίηση, τη διαχείριση, την εξαγωγή και τη διαγραφή των δεδομένων σας. Πραγματοποιούμε αυτές τις ενημερώσεις, καθώς ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) τίθεται σε ισχύ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), που σχεδιάστηκε για να εναρμονίσει τις νομοθεσίες απορρήτου σε όλη την Ευρώπη, βελτιώνει τους κανόνες διαφάνειας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων τους. Πραγματοποιούμε κάποιες απαραίτητες επικαιροποιήσεις στην Πολιτική απορρήτου μας και αξιοποιούμε αυτήν την ευκαιρία, για να κάνουμε βελτιώσεις για τους χρήστες της ιστοσελίδας μας.

2. Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Επωνυμία: Νικηφόρος Μπαλλιάν
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 122 – Αθήνα
Διεύθυνση ηλ. Ταχ.: contact@nballian.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 697 0077 817

Η επιχείρηση μας διαχειρίζεται την ως άνω ιστοσελίδα στο σύνολο της, η οποία έχει σχεδιαστεί με τα κατάλληλα επιχειρησιακά και εσωτερικά συστήματα και συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία δεδομένων (Κανονισμός 679/2016 ΕΕ – GDPR). Η παρούσα Πολιτική έχει υιοθετηθεί από την επιχείρηση μας, η οποία αποτελεί και τον υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που μας χορηγείτε. Η επιχείρηση μας είναι αρμόδια να σας προστατεύει κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και να σας ενημερώνει για όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του νέου GDPR που εφαρμόζεται από την 25η Μαΐου 2018 σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

3. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η επιχείρηση μας Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε εσάς, ή μπορεί να αποδοθεί σε εσάς. Η επιχείρηση μας ενδέχεται να συλλέγει απλά προσωπικά δεδομένα, όπως (ενδεικτικά) όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το τηλέφωνό του και ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. (εάν απαιτείται η έκδοση Τ.Π.Υ.) καθώς και δεδομένα που έχουν έναν τεχνικό χαρακτήρα, όπως είναι το email, IP, κ.α., τα οποία επεξεργάζεται σύμφωνα με όσα αναλύουμε πιο κάτω.

Σε περίπτωση που λάβουμε προσωπικά δεδομένα σας που ανήκουν σε ειδική κατηγορία (π.χ. δεδομένα σχετιζόμενα με την κατάσταση της υγείας σας), δεσμευόμαστε να τα επεξεργαστούμε με ακόμα μεγαλύτερη προσοχή και μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας, ή με τρόπο που επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία. -Δεδομένα επικοινωνίας: Όταν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την επιχείρησή μας δίδετε σε εμάς το όνομα, επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και το τηλέφωνο σας.

Εάν είστε κάτω των 18 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν επικοινωνήσετε με την επιχείρηση Τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα τα χρησιμοποιεί η Επιχείρηση μας με σκοπό να επικοινωνήσει μαζί σας ύστερα από την υποβολή σχετικού αιτήματος από εσάς. Ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα σας είτε τηλεφωνικά (π.χ. τηλεφωνική επικοινωνία σας), είτε διαδικτυακά (π.χ. εγγραφή σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας), είτε φυσικά (π.χ. εάν επισκεφθείτε το γραφείο μας) σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την παρούσα δήλωση, αλλά και τη δήλωση προστασίας δεδομένων η οποία είναι διαθέσιμη στην έδρα της επιχείρησης – γραφείο μας. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τόσο το e-mail σας όσο και το τηλέφωνό σας για να σας αποστείλουμε μήνυμα σε περίπτωση που αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα κατά την επικοινωνία μαζί σας.

Η επιχείρηση μας συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα συνεργατών της, εργαζομένων της, όπως για παράδειγμα όνοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης, αριθμό ταυτότητας, ΑΦΜ κ.α., με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας, την εκτέλεση της μισθοδοσίας και σύμφωνα με τις επιταγές της σχετικής εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας. Επίσης, η επιχείρηση μας κατά καιρούς ενδέχεται να λαμβάνει βιογραφικά υποψηφίων συνεργατών μας, όπου μας γνωστοποιούν προσωπικές πληροφορίες για αυτούς, επαγγελματικά προσόντα, εργασιακή εμπειρία κ.α. Συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα, επικαιροποιώντας τα όποτε είναι αναγκαίο, τηρώντας πάντοτε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας και για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης ή εάν αυτό δικαιολογείται εν όψει ενδεχόμενης μελλοντικής μας συνεργασίας. Επίσης η επιχείρηση μας διαθέτει κάμερες ασφαλείας στις εγκαταστάσεις της. Οι κάμερες καταγράφουν τις κινήσεις πριν την είσοδο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, αποθηκεύοντας τις σκηνές μόνο για τις 10 προηγούμενες ημέρες, αλλά όλα τα δεδομένα μένουν στην επιχείρηση. Δεν λαμβάνει γνώση αυτών κάποιος άλλος τρίτος.

4. Δεδομένα θέσης και Επιγραμμικά δεδομένα:

Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες, έτσι και αυτή, με την περιήγησή σας σε αυτή, η τελευταία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που σας αφορούν, είτε μέσω τρίτων πηγών είτε απευθείας από εσάς που μας τα χορηγείτε. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και των πληροφοριών που σας αφορούν πραγματοποιείται αφενός για σκοπούς άμεσα συνδεδεμένους με τις υπηρεσίες που μας ζητάτε και σας προσφέρουμε ή/και για τους σκοπούς για τους οποίους μας έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας και πάντα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις αναφορικά με τη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται για την παροχή σε εσάς των υπηρεσιών μας, τηρούμε δε ορισμένα από αυτά σύμφωνα με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας όπως κατωτέρω αναλυτικά αναφέρεται.

Με την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα, η τελευταία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που σας αφορούν, είτε μέσω cookies είτε απευθείας από εσάς που μας τα χορηγείτε. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες πληροφορίες (όπως την τοποθεσία, τη διεύθυνση ΙΡ, δεδομένα χρήσης, δεδομένα πλοήγησης στο διαδίκτυο). Γενικά, δεν συσχετίζουμε τη διεύθυνση ΙΡ με άλλες πληροφορίες που διατηρούν τρίτα μέρη. Δεν συσχετίζουμε, ούτε προσπαθούμε να συσχετίσουμε, τη διεύθυνση ΙΡ με την ταυτότητα ενός χρήστη. Όταν σας στέλνουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε single pixel gifs, τα οποία ονομάζονται και web beacons και cookies. Τα web beacons μας επιτρέπουν να συλλέξουμε πληροφορίες για το πότε ανοίγετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ώρα και ημερομηνία), τη διεύθυνση ΙΡ ή πληροφορίες πλοήγησής σας. Ειδικότερα, τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή προσωρινά και μεταδίδονται στον server μας όταν επισκέπτεστε το site της επιχείρησης, μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Κανένα αρχείο Cookie από αυτά που χρησιμοποιούνται στο Διαδικτυακό Τόπο δεν συλλέγει πληροφορίες και δε λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας.

Υπάρχουν 4 διαφορετικοί τύποι cookies: α) Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site β) Cookies Προτιμήσεων: Αυτά τα cookies «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στο site μας. γ) Cookies Διαφήμισης: Με τα cookies διαφήμισης επιδιώκουμε να σας δείξουμε διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας, ώστε να μην σε ενοχλούμε με ανεπιθύμητα μηνύματα. δ) Cookies Analytics: Μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του site μας, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που σας προσφέρουμε.

Για την πλοήγηση σας στον ως άνω Διαδικτυακό μας Τόπο δεν απαιτείται η εγγραφή σας, οπότε και η απευθείας χορήγηση εκ μέρους σας σε εμάς προσωπικών σας δεδομένων ή άλλων πληροφοριών που σας αφορούν. Ωστόσο, η Επιχείρηση κατά την πλοήγηση σας στον δικτυακό τόπο της, συλλέγει προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες για εσάς μέσω δικών μας Cookies (First Party Cookies) ή και τρίτων με τους οποίους συνεργαζόμαστε (Third Party Cookies).

Τα ως άνω δεδομένα και πληροφορίες η Επιχείρηση μας χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης, στατιστικούς σκοπούς, για σκοπούς έρευνας αγοράς με σκοπό τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας, profiling, για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του διαδικτυακού τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των επισκεπτών, καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής της επιχείρησης μας σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων.

Τα στοιχεία που συλλέγουν τα cookies για τους παραπάνω σκοπούς μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή ή του κινητού ή του tablet, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξετε μέσω του Δικτυακού μας Tόπου, τα προϊόντα και τις διαφημίσεις που βλέπετε, την IP διεύθυνση του ΗΥ πρόσβασης σας στο Δικτυακό μας Τόπο, User Name, User ID & Password, το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, δημογραφικά στοιχεία για εσάς.

Επιπλέον, οι πάροχοι των υπηρεσιών αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (όπως αναφέρεται κατωτέρω) ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies τα οποία τους δίνουν τη δυνατότητα να ανιχνεύουν και να καταγράφουν τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών, και σε αυτές τις περιπτώσεις αναφερόμαστε σε cookies «απόδοσης» ή «λειτουργικά» cookies. Τα cookies αυτά καθώς και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες ανίχνευσης χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για να παρακολουθούν τη συμπεριφορά των χρηστών για σκοπούς ανάλυσης.

Οι πάροχοι των υπηρεσιών αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να χρησιμοποιούν άλλες, παρόμοιες τεχνολογίες από καιρό εις καιρό, όπως web beacons, pixels (or “clear gifs”) και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης. Πρόκειται για μικροσκοπικά σε μέγεθος γραφικά αρχεία τα οποία περιέχουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους παρόχους να αναγνωρίζουν εάν κάποιος, στην περίπτωση των web beacons, άνοιξε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που του εστάλη.

Οι πάροχοι των υπηρεσιών αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να τοποθετούν αυτόματα single pixel gifs, γνωστά ως web beacons, σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας αποστέλλεται. Πρόκειται για μικροσκοπικά αρχεία γραφικών τα οποία περιέχουν μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία τα οποία τους δίνουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν πότε ανοίξατε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εάν πληκτρολογήσατε συγκεκριμένους υπερσυνδέσμους.

Οι τεχνολογίες αυτές καταγράφουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, τη διεύθυνση IP, την ημερομηνία και ώρα που σχετίζεται με κάθε άνοιγμα ή πληκτρολόγηση για μια δραστηριότητα. Με την περιήγησή σας στο Δικτυακό Τόπο, συναινείτε στην επεξεργασία από την επιχείρηση μας των πληροφοριών που συλλέγει από εσάς με τη χρήση των Cookies. Μπορείτε, ωστόσο, να επεξεργαστείτε τις προτιμήσεις σας μέσω των ειδικών ρυθμίσεων του site μας για τα Cookies. Επιπλέον, τα Cookies χρησιμοποιούνται από εμάς για την περιήγησή σας στο site, για την εξακρίβωση προβλημάτων στον server μας κ.α. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες. -Internet Explorer -Firefox -Chrome -Safari -Safari for iPad and iPhone.

Επίσης, με τη ρητή συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να αναλύουμε τη δική σας συμπεριφορά χρήσης στην ιστοσελίδα μας για να σας παράσχουμε προσωποποιημένη ενημέρωση. Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας της επιχείρησης μας σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η επιχείρηση μας δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

5. Σκοποί συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την επιχείρηση μας Σκοποί ενημέρωσης-προώθησης:

Συλλέγουμε τα προαναφερόμενα δεδομένα επικοινωνίας με σκοπό την προώθηση αναφορικά με τα προϊόντα και τις παροχές της επιχείρησης. Επιπλέον, τα δεδομένα συλλέγονται για επικοινωνία με την επιχείρηση και τους εργαζόμενους της (δια ζώσης, τηλεφωνικά, μέσω email, sms, social media κ.α.), αποστολή διαφημιστικών email και δελτίων (newsletter, κ.α.), αποστολή sms για ενημερωτικούς σκοπούς, προωθητικές ενέργειες ίδιες (της επιχείρησης μας) και τρίτων (συμβεβλημένων με την επιχείρηση μας), τιμολόγηση και λοιποί φορολογικοί ή άλλοι λόγοι εκ του νόμου. Σκοποί ανάλυσης (analytics): Ευκαιριακά, ενδέχεται να συλλέξουμε τα προαναφερόμενα δεδομένα θέσης και επιγραμμικά δεδομένα, με σκοπό να αντλήσουμε πληροφόρηση για το ενημερωτικό και προωθητικό μας υλικό.

Χρησιμοποιούμε πληροφορίες από τα web beacons για να δημιουργήσουμε αναφορές σχετικά ως ανωτέρω.

6. Νομική βάση συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων από την επιχείρηση μας Συγκατάθεση:

Για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφεται ανωτέρω, βασιζόμαστε στη συναίνεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας. Συμβατικός Δεσμός: Η επιχείρηση μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης μεταξύ επιχείρησης και πελάτη. Έννομη υποχρέωση: Δεν πουλάμε, μοιράζουμε ή μισθώνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη εκτός εάν μας έχετε δώσει τη συναίνεσή σας (βλ. ανωτέρω) ή απαιτείται από το νόμο.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα στην περίπτωση που η κοινοποίηση αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή άμυνα έναντι νομικών αξιώσεων, είτε αυτές εκκρεμούν ενώπιον των δικαστικών αρχών είτε όχι είτε πρόκειται για εξωδικαστική διαδικασία (πχ. διενέργεια πιστωτικού ελέγχου), αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά δεδομένα σας δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία. Η επιχείρηση μας δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανήλικων παιδιών, εκτός εάν έχει τη ρητή συγκατάθεση των γονέων τους. Η Επιχείρηση μας σε καμία περίπτωση δεν θα λάβει από εσάς περισσότερα προσωπικά δεδομένα από τα απαραίτητα για τον κάθε σκοπό που τα συλλέγει.

7. Αποδέκτες των δεδομένων σας

Η επιχείρηση μας δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει για εσάς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, σε τρίτους, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά δεδομένα σας δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης και πάντα σύμφωνα με προηγούμενη έγγραφη συμφωνία της επιχείρησης μας με αυτούς. Πάντοτε οι φορείς αυτοί επιλέγονται προσεκτικά από εμάς και συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία.

Επιπλέον, τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, όπου τηρούνται όλες οι απαιτήσεις ασφαλείας. Σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταφέρουμε δεδομένα σας εκτός του ΕΟΧ, αυτό θα γίνεται μόνο σύμφωνα με διεθνείς απαιτήσεις ασφαλείας και με γνώμονα την μέγιστη προστασία των δεδομένων σας. Επίσης, τα δεδομένα σας ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας από εργαζομένους της επιχείρησης μας, ωστόσο, οι εργαζόμενοι που ενδέχεται να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου μας δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Ειδικότερα ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σύμφωνα με τα κατωτέρω: • Στην Google, σύμφωνα με όσα αναφέραμε ήδη ανωτέρω, ιδίως για τη χρήση των υπηρεσιών Google Analytics ή για προωθητικές ενέργειες (re-marketing) Ο ως άνω φορέας έχει την έδρα του στις ΗΠΑ και είναι σύμφωνος με την διακρατική συμφωνία γνωστή ως EU-U.S Privacy Shield.

• Σε service providers για τη φιλοξενία της βάσης δεδομένων, την τεχνική υποστήριξη και διαχείριση του site
• Σε τρίτους που παρέχουν στο site υπηρεσίες σχετικές με τη λειτουργία του όπως για παράδειγμα developers, data analysts, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας των δεδομένων και πληροφοριών των υποκειμένων, αυστηρά για το σκοπό της διεκπεραίωσης των υπηρεσιών τους προς εμάς.
• Φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο σύμβασης, που βοηθούν σε μέρη των εργασιών της επιχείρησης (π.χ. μάρκετινγκ, υπηρεσίες τεχνολογίας).
• Σε πιστωτικά ιδρύματα, για την πρόσβαση στην πλατφόρμα μας και την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας απευθείας από τα πιστωτικά ιδρύματα αυτά, όπως έχουμε ήδη περιγράψει.
• Σε παρόχους υπηρεσιών αποστολής email και newsletter και τηλεφωνίας – sms. Οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και δεν επιτρέπεται να κοινοποιούν ή να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για κανένα άλλο σκοπό.

Οι πάροχοι αυτοί δεσμεύονται με έγγραφες ρήτρες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και διαθέτουν επαρκείς εγγυήσεις για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Ενδέχεται να διαβιβάσουμε και επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα παγκοσμίως σε μέρη όπου οι δραστηριότητες επεξεργασίας λαμβάνουν χώρα. Σήμερα τα συστήματα (servers) όπου αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα βρίσκονται κατά βάση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν, ή και να υποβληθούν σε επεξεργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οιαδήποτε διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από εμάς προς τρίτες χώρες (συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών) θα πραγματοποιείται μόνο προς χώρες οι οποίες έχουν νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων η οποία παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας όπως αυτό ερμηνεύεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στο βαθμό που λαμβάνει χώρα διεθνής διαβίβαση προσωπικών δεδομένων, θα αναζητούμε και θα λαμβάνουμε διασφαλίσεις ότι κάθε πληροφορία που ενδέχεται να διαβιβάσουμε διασφαλίζεται επαρκώς και σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις απαιτήσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα.

• Σε παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας των δεδομένων.
• Σε λογιστές και φοροτεχνικούς με τους οποίους συνεργάζεται η επιχείρηση μας για την εκπλήρωση των φορολογικών και οικονομικών υποχρεώσεών της.
• Σε επιχείρηση παροχών υπηρεσιών ασφαλείας χώρων, δεδομένου ότι στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης μας υπάρχει σύστημα εγκατάστασης καμερών ασφαλείας και συναγερμού.
• Σε ειδικούς διαδόχους: Σε περίπτωση που η επιχείρηση μας υποβληθεί σε μια επιχειρηματική αλλαγή, όπως συγχώνευση, Joint Venture, εξαγορά από άλλη επιχείρηση, ή πώληση όλων ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της, μπορεί να μεταφέρει όλες τις πληροφορίες και δεδομένα των Χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών, στο διάδοχο οργανισμό. Εάν σημαντικές αλλαγές επέλθουν στις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων της επιχείρησης μας ως αποτέλεσμα της επιχειρηματικής μετάβασης, η επιχείρηση μας θα σας ενημερώσει πριν από τη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σας.
• Σε δημόσιες αρχές: Σε περιπτώσεις όπου θεωρούμε ότι η κοινοποίηση είναι απαραίτητη σε σχέση με προσπάθειες αναζήτησης, πρόληψης, ή λήψης μέτρων σχετικά με παράνομη δραστηριότητα, υποπτευόμενη απάτη ή άλλη επιβλαβή ενέργεια, ενδέχεται να μοιραστούμε προσωπικά σας δεδομένα με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Επίσης, τα δεδομένα σας κοινοποιούνται σε δημόσιες αρχές για φορολογικούς λόγους. Η επιχείρηση μας σας ενημερώνει ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών σας αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων πέραν των ανωτέρω σκοπών και ενεργούν πάντα σύμφωνα με ρητές εντολές και οδηγίες μας.

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι και εξωτερικοί συνεργάτες της επιχείρησης μας που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και Πληροφορίες σας είναι συγκεκριμένοι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι, ενώ η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα δεδομένα σας απαγορεύεται.

8. Δικαιώματα του υποκειμένου προσωπικών δεδομένων: Δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε τη δυνατότητα να ασκήσετε όλα τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τον GDPR, Πιο συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα:
• να ενημερώνεστε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
• να αποκτάτε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
• να ζητάτε τη διόρθωση εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μπορείτε να ελέγξετε και να επικαιροποιήσετε οιαδήποτε ανακριβή προσωπικά δεδομένα. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν αυτά είναι ατελή .
• να υποβάλετε αίτημα για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα ή εάν η επεξεργασία είναι παράνομη. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε οιαδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται ή σε περιπτώσεις που έχετε ανακαλέσει τη συναίνεσή σας.
• να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας
• Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συναίνεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα βάσει της συναίνεσης για το διάστημα πριν την ανάκλησή της.
• να υποβάλετε αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων εάν η χρήση αυτή είναι μη νόμιμη, ή εάν θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον για τους ανωτέρω σκοπούς.
• να λαμβάνετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένη, κοινά αποδεκτή και μηχαναγνώσιμη μορφή και να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς καμία αντίρρηση από εμάς.
• να υποβάλετε αίτημα έτσι ώστε αποφάσεις που βασίζονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό και βασίζονται στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, να γίνονται από φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο από υπολογιστές. Έχετε επίσης το δικαίωμα σε αυτήν την περίπτωση να εκφράσετε την άποψή σας και να προσβάλετε την απόφαση.
• Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ
• Δικαίωμα δικαστικής προσφυγής κατά νομικά δεσμευτικής απόφασης της ΑΠΔΠΧ
• Δικαίωμα δικαστικής προσφυγής ευθέως κατά του υπευθύνου ή του εκτελούντος την επεξεργασία, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τον Κανονισμό παραβιάστηκαν, ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των ΠΔ που σας αφορούν
• Δικαίωμα αποζημίωσης κάθε πρόσωπου που υπέστη υλική ή μη υλική ζημία ως αποτέλεσμα παραβίασης του Κανονισμού, ευθέως από τον υπεύθυνο ή τον εκτελούντα την επεξεργασία, για τη ζημία που υπέστη. Σε κάθε περίπτωση που θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σχετικά με τυχόν τηρούμενα από εμάς προσωπικά δεδομένα που σας μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως προς την επιχείρηση μας στο ως άνω email και τηλέφωνο επικοινωνίας. Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε ένα αίτημα σε εμάς για τη δωρεάν πρόσβαση στα δεδομένα σας, ωστόσο ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων που η επιχείρηση μας τηρεί για εσάς, ενδέχεται να σας χρεώσουμε το κόστος της Επιχείρησης μας να παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με τα δεδομένα σας ή τυχόν άλλες πληροφορίες που κατέχουμε για εσάς.

Η επιχείρηση μας θα απαντήσει στα αιτήματά σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και τουλάχιστον εντός ενός μήνα. Για οποιοδήποτε κώλυμα συμμόρφωσης με το αίτημά σας, θα σας γνωστοποιήσουμε τον λόγο. Μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε πληροφορίες για να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Τα εν λόγω δικαιώματα ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ, ανεξάρτητα από το πού γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων και πού έχει έδρα η επιχείρηση. Τα εν λόγω δικαιώματα ισχύουν επίσης για αγαθά και υπηρεσίες προσφερόμενα από εταιρείες που έχουν την έδρα τους εκτός της ΕΕ αλλά δραστηριοποιούνται στην ΕΕ. Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων, η επιχείρηση μας, συμμορφούμενη προς την υποχρέωση γνωστοποίησης της παράβασης στην ΑΠΔΠΧ, διαθέτει τα κατάλληλα μέσα ώστε να γνωστοποιήσει, αν είναι δυνατόν εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση, την περίπτωση παραβίασης προσωπικών σας δεδομένων που ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο σε δικαιώματα σας, ενώ σε περίπτωση καθυστέρησης γνωστοποίησης πέραν της ως άνω προθεσμίας, αυτή θα αιτιολογείται. Εάν είστε γονέας παιδιού κάτω από το Όριο ηλικίας των 16 ετών και αντιληφθείτε ότι το παιδί σας παρέχει προσωπικά δεδομένα στην επιχείρηση μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την επιχείρηση μας με τους ως άνω αναφερόμενους τρόπου και μπορείτε να ζητήσετε την άσκηση των ισχυόντων δικαιωμάτων σας.

Εάν υποπέσει στην αντίληψή μας ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα παιδιού κάτω των 18 ετών, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων. 8. Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων σας Τα δεδομένα επικοινωνίας αποθηκεύονται ηλεκτρονικά για πέντε (05) έτη, με ρητή επιφύλαξη τυχόν υποχρεώσεών της από τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, ενώ την ανακληθείσα συναίνεσή σας για χρονικό διάστημα πέντε (05) ετών, με ρητή επιφύλαξη τυχόν υποχρεώσεών της από τις ισχύουσες νομικές διατάξεις. Σημειώνεται ότι τα δεδομένα σας θα διατηρούνται στη βάση μας μόνο για όσο χρονικό διάστημα έχουμε συμβατικό ή νόμιμο δικαίωμα ή είναι απαραίτητο να τα διατηρούμε, ακόμη κι αν αυτό υπερβαίνει την ως άνω αναφερόμενη διάρκεια. Δεδομένου ότι αυτό δεν μπορούμε να το καθορίζουμε εκ των προτέρων, η περίοδος διατήρησης μπορεί να είναι διαφορετική από επισκέπτη σε επισκέπτη. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, η συμβατική μας σχέση διακοπεί, ενδέχεται να κρατήσουμε ορισμένα από τα δεδομένα σας για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται (π.χ. σε περίπτωση που υφίσταται φορολογική υποχρέωση) και σε κάθε περίπτωση μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων μας.

Ασφαλώς, όλα τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς θα διαγράφονται σε περίπτωση που μας το ζητήσετε εσείς να διαγράψουμε τα δεδομένα σας από τη βάση μας, εκτός εάν υποχρεούμαστε να τηρήσουμε όλα ή ορισμένα εξ αυτών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα βάσει νόμου (π.χ. αναφορικά με τα φορολογικά παραστατικά των υπηρεσιών προς εσάς) ή για τη διαφύλαξη ζωτικού σας συμφέροντος, (π.χ. σχετιζόμενους λόγους με την υγεία σας). Παρότι μπορεί να τηρούμε τα δεδομένα σας για ορισμένο απαραίτητο για τη λειτουργία της επιχείρησης μας χρονικό διάστημα, ποτέ δεν θα επικοινωνήσουμε μαζί σας χωρίς να έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας ή χωρίς αυτό να είναι απολύτως απαραίτητο για την εκτέλεση κάποιας παραγγελίας σας ή για την επιβεβαίωση αυτής.

9. Ασφάλεια των Δεδομένων του υποκειμένου προσωπικών δεδομένων:

Μόλις η επιχείρηση μας λάβει τα στοιχεία σας, ενεργοποιούνται οι διαδικασίες και τα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά. Δεσμευόμαστε για την προστασία των πληροφοριών των χρηστών μας και εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων σας. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι κανένα σύστημα δεν είναι ποτέ απολύτως ασφαλές. Τα μέτρα ασφαλείας που έχει λάβει η επιχείρηση μας είναι τα κάτωθι: Αποθήκευση Αρχείων σε Φυσική Μορφή: Η επιχείρηση μας μπορεί να τηρεί αρχεία σε φυσική, έγχαρτη μορφή, τα οποία περιέχουν προσωπικά σας δεδομένα.

Τηρούμε αυτά τα αρχεία σε φυλασσόμενους χώρους που προστατεύονται από κλειδαριές και στους οποίους έχουν πρόσβαση μόνο όσοι υπάλληλοι ή συνεργάτες μας χρειάζεται για σκοπούς που περιγράφονται στη σύμβαση εργασίας τους. Αποθήκευση Αρχείων σε Ηλεκτρονική Μορφή: Κάποιες προσωπικές σας πληροφορίες θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων της ιστοσελίδας η οποία τηρείται από εξειδικευμένη τεχνικό διαχείρισης λογισμικού, καθώς επίσης και στη βάση δεδομένων (server) της επιχείρησης μας.

Το δίκτυο και το email μας προστατεύεται επιπλέον από προστασία απέναντι σε ιούς (antivirus, πρόγραμμα και τοίχο προστασίας (firewall), ενώ έχουμε ορίσει κωδικούς, οι οποίοι παρέχονται μόνο σε όσους υπαλλήλους ή συνεργάτες μας απαιτείται να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία μέσω ίντερνετ. Ακόμη, τηρείται αρχείο σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων Alma, στην οποία έχει πρόσβαση κάθε χρήστης – συνεργάτης του γραφείου μέσω εξατομικευμένου username και κωδικού πρόσβασης. Επίσης, χρησιμοποιούμε icloud, για πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο του γραφείου από οποιαδήποτε συσκευή υπολογιστή, η πρόσβαση στο οποίο επιτρέπεται μόνο με τη χρήση ισχυρών κωδικών. Τέλος, τηρούνται αντίγραφα ασφαλείας σε σκληρούς δίσκους για την προστασία των δεδομένων από της απώλεια ή καταστροφή τους Μεταφορά αρχείων:. Η επιχείρηση μας έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων (server) της ιστοσελίδας μέσω κωδικών πρόσβασης (admin) οι οποίοι παρέχονται μόνο σε όσους υπαλλήλους ή συνεργάτες μας απαιτείται να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία μέσω ίντερνετ.

Στοιχεία Καρτών: Επιπλέον, δεν αποθηκεύουμε τα στοιχεία των καρτών σας που χρησιμοποιείτε στην έδρα της επιχείρησης μας. Παράλληλα, οφείλετε και εσείς να λαμβάνετε κάθε δυνατό μέτρο για να μην αποκτήσουν τρίτοι πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους, όπως και στις και αρχές, εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

10. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Γι’ αυτό σας καλούμε να ελέγχετε τακτικά αυτή την πολιτική, καθώς η συνεχής και αδιαμαρτύρητη χρήση του site συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

11. Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία αναφορικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στην: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: +30 210 6475600 Φαξ: +30 210 6475628 Διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου: contact@dpa.gr 12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία Οι παρόντες όροι, κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

12. Επικοινωνήστε μαζί μας

Πριν πλοηγηθείτε στον Δικτυακό Τόπο της επιχείρησης ή κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε και την παρούσα Πολιτική και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιχείρηση μας, με βάση τα ως άνω στοιχεία επικοινωνίας.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ι. Γενικά Η ιστοσελίδα www.nballian.gr (στο εξής «η ιστοσελίδα») ανήκει στην ατομική επιχείρηση / επιτηδευματία με την επωνυμία «Νικηφόρος Μπαλλιάν» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βας. Σοφίας, αρ. 121 (στο εξής χάριν συντομίας, ιατρός) και η οποία και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της. Η ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένων και των εφαρμογών της από ανήλικα άτομα (ή κάτω των 18 ετών χωρίς την συγκατάθεση των γονέων τους). Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης καλείται να διαβάζει εκ των προτέρων το περιεχόμενου τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της. Η ιατρός διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η ιατρός θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης. Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και κάθε τροποποίησή τους, διέπονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τυχόν εφαρμοστέες σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Ομοίως, σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους αυτών. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που θα πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων. Διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, θα επιλύονται καταρχήν φιλικά, αν όμως αυτό δεν καταστεί εφικτό θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. ΙΙ. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright) Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα. Φωτογραφίες, κείμενα, και γενικά όλα τα αρχεία αυτού του site κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ως άνω ιατρού και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο με σκοπό το προσωπικό κέρδος, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδειά της, η οποία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες της για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς.

Τα προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που τυχόν αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία. ΙΙΙ. Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links) Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα παρέχει τώρα ή στο μέλλον τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (links), αυτό θα γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η ιατρός. Η ιατρός δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά των δικτυακών τόπων (web-sites) τρίτων και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων.

Η ιατρός δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. IV. Εγκυρότητα της ιστοσελίδας – Προστασία από Ιούς – Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης H ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία θα διορθώνονται από την ιατρός κατά την κρίση της, εφόσον εντοπίζονται. H ιατρός δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί για την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή μη παραβίαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Επίσης, δεν εγγυάται ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται απαραιτήτως ή εξολοκλήρου ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που θα τίθενται.

Παρόλο που η ιατρός καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Κάθε επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε ‘’φόρτωση’’ από αυτή την ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η ιατρός. Η ιατρός δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανισθούν. Η ιατρός υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται έναντι του επισκέπτη/χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική η αποθετική, που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας, την πλοήγηση σε αυτή & τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

V. Συμπεριφορά Χρηστών Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν. Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της ιατρού, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας, πιο συγκεκριμένα, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε περιεχόμενο προσβλητικό της προσωπικότητας, της τιμής, ή της υπόληψης τρίτων, ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, ή παραβιάζει τον ποινικό νόμο γενικότερα.

Αν παρά τον όγκο των στοιχείων, πληροφοριών, περιεχομένων κλπ., ο δικτυακός μας τόπος, πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, περιεχόμενο που προσβάλλει την προσωπικότητα την τιμή ή την υπόληψη οιουδήποτε τρίτου, και κατά την κρίση του επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, δικαιούται χωρίς προειδοποίηση: α) Να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο. β) Να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη-μέλους. γ) Να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση του νομικό μέτρο, για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης, και της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους. VI. Όροι χρήσης της υπηρεσίας newsletter – φόρμας επικοινωνίας. Η ιστοσελίδα στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχει δίνει στον χρήστη/επισκέπτη τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) της ιστοσελίδας στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο υποβάλλοντας τα στοιχεία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, στο αντίστοιχο πεδίο. Εφόσον παύσει ο χρήστης να ενδιαφέρεται για την λήψη των ενημερωτικών μηνυμάτων, του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για παύση της αποστολής τους μέσα από το σχετικό ηλεκτρονικό ενημερωτικό μήνυμα που του αποστέλλεται. Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες, όπως για την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενδέχεται να ζητηθούν από τους ιδιοκτήτες τα στοιχεία των επισκεπτών. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από εκείνους. Τα στοιχεία αυτά δε γνωστοποιούνται από την ιατρός σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

VII. Επικοινωνία Για κάθε είδους πληροφορίες, διευκρινίσεις, υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος, όπως μεταξύ άλλων επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας ή αίτημα για δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ιατρό, στο τηλ. 6970077817 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου doctor@nballian.gr .Αναπόσπαστο και δεσμευτικό μέρος των όρων χρήσης αποτελεί επίσης και η ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.