Τηλ.: 697.00.77.817
email: doctor@nballian.gr
Βασιλίσσης Σοφίας 121, Αθήνα

Κήλες κοιλιακού τοιχώματος

Με τον όρο ‘κήλη κοιλιακού τοιχώματος’ περιγράφεται κάθε πρόπτωση σπλάχνου ή άλλου ιστού (π.χ. λίπους) έξω από τον χώρο όπου βρίσκεται φυσιολογικά (Εικόνα 1).

Για παράδειγμα, μια ομφαλοκήλη αποτελεί πρόπτωση λίπους ή και εντέρου από την κοιλιά προς το υποδόριο, τον χώρο κάτω από το δέρμα. Οι πιο συνήθεις κήλες κοιλιακού τοιχώματος είναι (Εικόνες 2-6, σε παρένθεση η συχνότητα επί του συνόλου των κηλων κοιλιακού τοιχώματος):

 • βουβωνοκήλη (70-75%)
 • μηροκήλη (5-15%)
 • ομφαλοκήλη (5-10%)
 • επιγαστρική κήλη (1-5%)
 • μετεγχειρητική κοιλιοκήλη (1-5%)

Αιτιολογία

Για να δημιουργηθεί μία κήλη κοιλιακού τοιχώματος απαιτείται μια οπή στο κοιλιακό τοίχωμα. Οι οπές αυτές δημιουργούνται σε σημεία εκ γενετής αδυναμίας του κοιλιακού τοιχώματος, όπως ο ομφαλός (ομφαλοκήλη) ή μετά από χειρουργική τομή στο κοιλιακό τοίχωμα, όταν η τομή αυτή δεν επουλώνεται επαρκώς (μετεγχειρητική κοιλιοκήλη). Χωρίς χειρουργική θεραπεία, οι οπές αυτές τείνουν να μεγαλώνουν σε διάστημα αρκετών ετών με αποτέλεσμα το μέγεθος της κήλης να αυξάνεται.

Προδιαθεσικοί παράγοντες

 • Χρόνια αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης λόγω π.χ. χρόνιου βήχα, δυσκοιλιότητας κλπ.
 • Κάπνισμα
 • Κληρονομική προδιάθεση

Συμπτώματα

Μικρές σε μέγεθος κήλες μπορεί να μην προκαλούν συμπτώματα. Τα κλασσικά συμπτώματα της κήλης κοιλιακού τοιχώματος είναι η ψηλάφηση μιας ‘μαζας’ κάτω από το δέρμα και ο πόνος στην περιοχή της κήλης. Η ψηλαφητή αυτή ‘μάζα’ σε αρχικά στάδια μπορεί να εξαφανίζεται αυτόματα όταν ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια θέση ή όταν ο ίδιος της ασκεί πίεση (ανατασσόμενη κήλη). Με την δημιουργία συμφύσεων στην περιοχή, η ‘μάζα’ παύει να ανατάσσεται (μη ανατασσόμενη κήλη).

Όταν μια κήλη περιέχει τμήμα εντέρου, το έντερο αυτό έχει τον κίνδυνο απόφραξης ή και νέκρωσης από την πίεση που του ασκείται από το στόμιο της κήλης. Η κατάσταση αυτή προκαλεί οξύ πόνο στην περιοχή της κήλης αλλά και διάχυτο κοιλιακό πόνο. ‘Αλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν ναυτία, εμέτους, διάταση της κοιλιάς. Τότε απαιτείται επείγουσα χειρουργική αποκατάσταση της κήλης, που μπορεί να περιλαμβάνει και αφαίρεση εντέρου.

Διάγνωση

Η διάγνωση μιας κήλης κοιλιακού τοιχώματος γίνεται συνήθως βάσει των συμπτωμάτων και της κλινικής εξέτασης. Όταν υπάρχει αμφιβολία για την ύπαρξη κήλης και σε περιπτώσεις που η ανατομία της χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, ενδείκνυνται απεικονιστικές εξετάσεις (αξονική ή μαγνητική τομογραφία).

Θεραπεία

Η θεραπεία της κήλης κοιλιακού τοιχώματος είναι χειρουργική. Ενδείκνυται όταν υπάρχουν συμπτώματα που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής του ασθενούς. ‘Οταν ο κίνδυνος οξείας επιπλοκής είναι μεγάλος, ενδείκνυται χειρουργική αποκατάσταση ακόμα και αν δεν υπάρχουν συμπτώματα.

Η αποκατάσταση μιας κήλης κοιλιακού τοιχώματος

 • γίνεται με ανοικτή ή λαπαροσκοπική επέμβαση ανάλογα με το είδος και το μέγεθός της. Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκόπικής προσέγγισης είναι μείωση του μετεγχειρητικού πόνου, ελαχιστοποίση των επιπλοκών του χειρουργικού τραύματος (π.χ. λοίμωξη), καλύτερη αισθητική και ταχύτερη ανάρρωση. Για τους λόγους αυτούς η λαπαροσκοπική προσέγγιση έχει επικρατήσει, εκτός εξαιρέσεων όπως π.χ. μιας μικρής ομφαλοκήλης ή επιγαστρικής κήλης. Τότε η τομή που απαιτείται για ανοικτή αποκατάσταση είναι μικρή, έτσι τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκόπησης δεν υφίστανται και το οικονομικό κόστος ελαχιστοποιείται.
 • γίνεται με ή χωρίς χρήση πλέγματος, επίσης ανάλογα με το είδος και μέγεθος της κήλης. Η χρήση πλέγματος γίνεται για να καλυφθεί η οπή στο κοιλιακό τοίχωμα χωρίς τάση και μειώνει τις πιθανότητες υποτροπής της κήλης. Σε περιπτώσεις όπως π.χ. μιας μικρής ομφαλοκήλης ή επιγαστρικής κήλης, όπου η τάση μετά την σύγκλιση του κοιλιακού τοιχώματος θα είναι ελάχιστη, αποφεύγεται η χρήση πλέγματος και έτσι μειώνεται το κόστος και οι πιθανές επιπλοκές από την χρήση του, ενώ δεν αυξάνεται η πιθανότητα υποτροπής.

Ανάρρωση

Η πλειοψηφία των ασθενών αισθάνεται αρκετά καλά για να περπατήσει την ημέρα της επέμβασης και επιστρέφει σπίτι την ίδια ημέρα ή μετά από μονοήμερη νοσηλεία. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην δίαιτα. Ο μετεγχειρητικός πόνος αντιμετωπίζεται με ήπια αναλγητικά, που συνήθως χρειάζονται για λιγότερο από 1 εβδομάδα. Για 6 εβδομάδες συνιστάται η αποφυγή άρσης βάρους > 5 κιλών.

Επιπλοκές

Σοβαρές επιπλοκές είναι εξαιρετικά σπάνιες. Ο κίνδυνος υποτροπής είναι μικρός και διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της κήλης και τους παράγοντες ρίσκου του κάθε ασθενή (π.χ. παχυσαρκία, καπνισμα κλπ).

 

Πηγές


 1. Fitzgibbons RJ Jr, Giobbie-Hurder A, Gibbs JO, et al. Watchful waiting vs repair of inguinal hernia in minimally symptomatic men: a randomized clinical trial. JAMA 2006;295:285-92.
 2. http://solvehernia.com
 3. http://wehealny.com
 4. http://bmihealthcare.co.uk
 5. Dabbas N, Adams K, Pearson, et al. Frequency of abdominal wall hernias: is classical teaching out of date? JRSM Short Rep. 2011; 2:5.

Εικόνες


 1. http://www.wehealny.org/services/bi_hernia/herniatypes.html
 2. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/presentations/100027-2.htm
 3. http://www.nhs.uk/Conditions-Primaryrepairoffemoralhernia-Pages-Introduction.aspx
 4. http://www.wehealny.org/services/bi_hernia/hernia-umbilical.html
 5. http://www.bmihealthcare.co.uk/treatment/treatmentsdetail?p-name=Epigastric%20hernia%20repair&p-treatment-id=465
 6. http://www.drbarrygardiner.com/docs/IncisionalHernia.htm

Ο γιατρός συνεργάζεται με τις ακόλουθες κλινικές

Υγεία

ΜΗΤΕΡΑ

Βιοκλινική Αθηνών

Metropolitan Hospital

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Ιατρικό Κέντρο Περιστερίου

Ευρωκλινική Αθηνών